Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu tukemaan sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa.
Lisäksi se korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia.

Maksetaan erisuuruisena hakijan avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella.

Hoitotuen hakeminen
- täytä Kelan eläkkeensaajan hoitotukihakemus
- liitä hakemukseen lääkärin C-lausunto
- toimita hakemus Kelan paikallistoimistoon.

Lisätietoja Kelan kotisivuilta tästä