Kuljetuspalvelut

Henkilöllä on oikeus saada vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua, jos: hänellä on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja hän ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Matkoja myönnetään tarpeen mukaan asioimiseen, virkistykseen ja yhteiskunnalliseen osallistumisee sekä opiskeluun ja työssäkäyntiin.
Lisätietoja kuljetuspalvelusta saat kuntasi vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä.