MS-taudista lyhyesti

MS on lyhenne sanasta multippeliskleroosi. MS on eteneviä oireita aiheuttava keskushermoston sairaus. Sairauden oireet ja taudinkulku ovat ennustamattomat ja yksilölliset.

Maassamme on noin 7000 MS-tautia sairastavaa. MS-tauti ilmenee tavallisesti 20-40 vuoden iässä, mihin ajoittuvat monilla itsenäistyminen vanhemmista, opiskelu, ammattiin valmistuminen ja perheen perustaminen. Kun nuori aikuinen kuulee sairastavansa parantumatonta sairautta, asia ei kosketa yksin häntä vaan koko hänen lähiyhteisöään.

MS-taudin etenemistapa vaihtelee suuresti. Yksittäisten pahenemisvaiheiden välillä saattaa olla vähäoireisia jaksoja (aaltoileva taudinmuoto eli relapsoiva remittoiva). Jos oireet alkavat lisääntyä tasaisesti myös pahenemisvaiheiden välissä, sairaus on muuttunut sekundaarisesti progressiiviseksi. Alun pitäen, ilman erillisiä pahenemisvaiheita etenevää taudinmuotoa kutsutaan primaaristi progressiiviseksi.

Tavallisimmat oireet:- uupuminen, rasituksensietokyvyn ja lämmönsietokyvyn aleneminen
- näköhäiriöt ja silmien liikekivut
- tuntoaistin herkistyminen, puutuminen, pistely
- raajojen liikehäiriöt, kömpelyys, tasapaino-ongelmat
- virtsarakon- ja suolentoiminnan ongelmat
- seksuaaliongelmat
- kognitiivisen suorituskyvyn ongelmat