Vammaistuki

Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Vaikeasti sairas tai vammainen voi myös saada Kelan tukemaa kuntoutusta. Myös apuvälineitä myönnetään osana kuntoutusta.

Vammaistuen hakeminen
- täytä Kelan vammaitukihakemus
- liitä hakemukseen lääkärin C-lausunto
- toimita hakemus Kelan paikallistoimistoon

Lisätiedot: Kelan kotisivuilta tästä