Hanketoiminta

Keski-Suomen MS-yhdistys on toteuttanut kaksi projektia.

ÄSSÄ-projektin vuosina 2005-2007 ja KASI-hankkeen vuosina 2011-2013

ÄSSÄ-projekti oli RAY-rahoitteinen. KASI-hankkeen rahoittajat olivat ESR sekä Jyväskylän kaupunki.