Kasi-hanke

KASI-HANKE

Lähtökohta:


Hankkeen lähtökohtana oli yhdistyksen jäsenten tarve saada apua työllisyysasioiden hoitoon. Tiedettiin että yhdistyksemme jäsenistä valtaosa on joko osa-aika- tai kokoaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta heillä olisi silti halua ja voimavaroja osallistua työelämään, kouluttautua mahdollisesti uuteen ammattiin ja toisaalta työssäkäyvät vajaakuntoiset tarvitsivat erityisjärjestelyitä työssä jaksamisessa tai opiskelussa elämäntilanteensa mukaisesti.

Määrällisenä tavoitteena oli, että hankkeen aikana vähintään 25 yhdistyksen jäsentä on pystytty auttamaan konkreettisesti, lisäksi luodaan toimintamalli, jonka avulla:
- autetaan kohderyhmää työnhakutilanteessa
- pidetään heidät työelämässä pitempään
- saadaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevia takaisin työelämään pienin järjestelyin

Toteutus:

Hanke käynnistyi lokakuussa 2011. Normaalin hankesuunnittelun jälkeen laadittiin ensimmäiset haastattelulomakkeet. Tämän jälkeen yhdistyksen jäsenille lähetettiin ensimmäinen tiedote toiminnasta. Yhteydenottojen määrä tuki hankkeen tarpeellisuutta. Yksitoista jäsentä otti yhteyttä.

Laadittiin työllisyyspolkumalli. Tätä mallia on viilattu läpi loppuhankkeen, mutta sen avulla saavutettiin toimintatapa, jolla asiakkaita saatiin hankkeessa eteenpäin ja jopa työllistymään.

Hankkeen työntekijät keskittyivät tukemaan sairastavaa työllisyyspolun eri vaiheissa, olemaan rinnallakulkija ja vertaistukija. Asiakkaita tuettiin vertaishaastattelun jälkeen CV:n laadinnassa ja oltiin mukana mm. TE-toimistossa. Oli asiakkaita, joiden kanssa tehtiin yhteistyötä pitkään. Työnhakutaidot olivat hukassa, oli masennusta, oli itseluottamuksen puutetta. Suomalainen on huono kehumaan itseään ja tätä taitoa opeteltiin ohjaten hakijaa CV:n ja työhakemuksen laadinnassa. Osan kanssa harjoiteltiin työhaastattelutilannetta.

Osa sairastavista kamppailee jatkuvasti työssä jaksamisen kanssa. Näitä yhteydenottoja hankkeen aikana tuli viisi. Jokaisessa tapauksessa oltiin tiiviisti yhteydessä työpaikkaan. Oltiin mukana neuvotteluissa, joilla etsittiin ratkaisua ja keinoa säilyttää työpaikka ja näin myös pystyttiin tekemään.

Vanhat asenteet sairauden luonteesta ovat lujassa ja näihin törmättiin asiakkailla, yrityksillä sekä kaikilla tahoilla, jotka sairastavien kanssa ovat tekemisissä. Asian tiimoilta käytiin neuvottelemassa neurologian poliklinikan ylilääkärin kanssa. Myös MS-hoitajia koulutettiin. TE-toimiston virkailijoille laadittiin sairaudesta opasmateriaalia.

TULOKSET

Kasi-hankkeen tuloksena syntyi  toimintamalli, jonka avulla sairastava voidaan rohkaista vertaistuen ja henkilökohtaisen ohjauksen turvin etenemään työllisyyspolulla.  Erityisesti diagnoosin saaneilla on taipumus sairauden shokkivaiheessa ajautua eläkkeelle ja päätöstä kadutaan myöhemmin. 

Määrälliset tavoitteet saavutettiin siten, että hankkeessa asiakkaiden määrä oli yli tavoitteen. Jokainen heistä haastateltiin ja ohjattiin jatkopolulle. Työpaikkojen määrässä jäätiin tavoitteesta. Laadulliset tavoitteet on ylitetty, hankkeessa mukana olleiden sairastavien elämänlaatu on parantunut tuntuvasti.

Hankkeessa mukana oli 32 asiakasta. Heistä 25 oli naisia. Miesten keski-ikä oli 48 vuotta, naisten keski-ikä oli 47 vuotta. Näistä asiakkaista 25 oli työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta halusivat palata työelämään, suurin osa siten että tekisivät töitä eläkkeen lisäksi. Kaksi asiakasta oli työttömiä työnhakijoita ja viisi asiakasta oli mukana työelämässä. Tilasto kertoo sen, että sairaudesta jäädään eläkkeelle usein turhan aikaisin, sairauden shokkivaiheen aikana. Kun tilanne rauhoittuu ja huomataan että työkykyä olisi, on hankalaa palata työelämään työkyvyttömyyseläkkeeltä. Järjestelmämme on jäykkä tällaisissa tilanteissa.

Asiakkaista työllistyi vapaille markkinoille seitsemän henkilöä. Kaksi henkilöä perusti yrityksen. Kaksi henkilöä ohjattiin Sovatek-säätiön palvelujen piiriin. Viiden työssä jaksamista tuettiin. Kolme henkilöä aloitti opiskelut ja kolme henkilöä ohjautui vapaaehtoistoimijoiksi.

Hankkeen aikana tuotettiin opetusvideo neurologeille, ms-hoitajille sekä työterveyslääkäreille. Tämän videon tarkoitus oli tuottaa oikeaa tietoa MS-taudista sekä sairastavien työkyvystä. Lisäksi videossa kerrotaan millaisia mahdollisuuksia on tehdä muutoksia työolosuhteisiin. Opetusvideosta hanke sai erittäin hyvää palautetta.

Hankkeen aikana tehtiin opaskirja. Sitä jaetaan neurologian poliklinikalla uusille diagnoosin saaneille. Keski-Suomen MS-yhdistyksessä aloittaa hankkeen päättymisen jälkeen työllisyyteen keskittyvä vertaisohjaaja. Myös yhdistyksen sääntöjä muutetaan siten että työllisyysasiat ovat yhdistyksen perustoimintaa.

Keski-Suomen MS-yhdistys sai hyvää näkyvyyttä hankkeen aikana. Se tunnetaan nyt huomattavasti paremmin ja toisaalta hankkeen aikana yhdistyksen toimijat ovat tutustuneet keskeisiin työllisyysasioissa toimiviin tahoihin Jyväskylässä.

PDF-tiedostoMSopas.pdf (15.2 MB)
Opas työllisyysasioihin.
PDF-tiedostoKasi-loppuraportti.pdf (465 kB)

Keski-Suomen MS-yhdistys/Kasi-hanke tuotti videon MS-tauti ja työkyvyn ylläpitäminen yhteistyössä MS-liiton kanssa.