Kerhotoiminta

Keski-Suomen alueella toimii viisi MS-kerhoa sekä Harnes -vertaisryhmä

Kerhot kokoontuvat säännöllisesti kuukausittain kesäaikaa lukuunottamatta.
Kerhossa:
- sinulla on mahdollisuus tavata muita sairastavia tai omaisia
- voit vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia arjesta
- saat tietoa ajankohtaisista asioista, esimerkiksi eri luennoitsijoiden kertomana
- saat uusia kokemuksia teemallisten iltojen parissa
- saat vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta jäseniltä.

Vertaistuki auttaa selvittämään ja ratkaisemaan elämäntilanteita edistäen hyvinvointia ja jaksamista. Keskeinen asia ryhmässä on arvostus ja kuulluksi tuleminen sekä ryhmään kuuluminen.