Vertti-hanke

Vertti-hankkeen lähtökohtana oli sairastavien työnhakijoiden syrjäytymisen ehkäisy sekä luoda käytännönläheinen toimintamalli työnhakijoiden ohjautumisesta matalan kynnyksen yrittäjyyteen. Hankkeen tavoitteena oli että vähintään 20 henkilöä on pystytty auttamaan konkreettisesti eli he ovat joko opiskelemassa, työelämässä tai vapaaehtoistoiminnan parissa. Neurologiset sairaudet puhkeavat yleensä 20–40 vuoden iässä, eli juuri silloin kun esim. perheen perustamiseen ja työllistymiseen liittyvät asiat ovat ajankohtaisia. Yhdistys halusi hankkeen avulla tehokkaammin olla sairastavan tukena vastasairastuneena sekä vaiheessa, jolloin tehdään paluuta opiskelemaan tai työelämään pitkän poissaolon jälkeen.

Hankkeen toimintaan kirjautui aloitusilmoituksen täyttämällä 8 henkilöä. Asiakaskontakteja, jotka eivät johtaneet aloittamisilmoituksen täyttämiseen, kirjattiin 18 kappaletta.

Suuri osa aloittamisilmoituksen täyttämättä jättäneistä henkilöistä oli aktiivisia työnhakijoita, jotka alkukartoituksen jälkeen etenivät omatoimisesti työllistymispolulla ja osa heistä työllistyi pian yhteydenottonsa jälkeen. Osa aloittamisilmoituksen täyttämättä jättäneistä henkilöistä kävi haastateltavana, mutta ilmoitti sitten ettei hankkeen toiminta olekaan heille sopivaa juuri nyt. Suurin osa aloittamisilmoituksen täyttämättä jättäneistä henkilöistä sai vastauksen esittämäänsä kysymykseen ja pääsi polullaan eteenpäin kertaluonteisen yhteydenoton jälkeen.

Hankkeen asiakkaille tehtiin perusteellinen alkukartoitus elämäntilanteesta, tulevaisuuden odotuksista ja tarpeista, joiden mukaisesti asiakkaita ohjattiin yksilöllisesti ja voimavaralähtöisesti työllisyyspolulla eteenpäin. Toimintaa suunniteltiin yhdessä asiakkaiden kanssa. Voimavaralähtöinen, sairastavien tarpeista ja heidän voimavarojensa mukaisesti toteutettu ryhmätoiminta sekä yksilöohjaus tukivat henkilökohtaisten päämäärien saavuttamista.

Hankkeen asiakkaista 3 työllistyi avoimille työmarkkinoille, yksi henkilö kahdesti. Yksi avoimille työmarkkinoille työllistynyt henkilö työllistyi määräaikaisen työsuhteen jälkeen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Kaksi henkilöä liittyi Sovatek-säätiön osuuskunta Tekemoniaan, toinen heistä työllistyi myöhemmin avoimille työmarkkinoille ja toinen työllistää itsensä osa-aikaisesti osuuskunnan kautta. Yksi henkilö jatkoi opintojaan saatuaan työssäoppimispaikan ja hän sai opintonsa päätökseen; nyt valmistuttuaan hän on työssäoppimispaikassaan työkokeilussa. Yksi henkilö ohjautui vapaaehtoistoimijaksi, kolmen työssäjaksamista edistettiin ja yksi henkilö jäi työkyvyttömyyseläkkeelle. Hankkeen aikana edistettiin myös hankkeeseen kirjautumattomien henkilöiden etenemistä työllisyyspolulla.

Hankkeen toiminnan tuloksena syntyi toimintamalli sairastavien ja/tai osatyökykyisten työnhakijoiden ohjautumisesta työllistymispolullaan ”Työllistymispolkuja paikallisyhdistyksessä”.